Netwerk beheer

Voor een deugdelijk netwerkbeheer, een back-up routine en up to date houden van uw besturingssoftware.

Virussen, spyware, malware en andere bedreigingen van uw systemen van buitenaf verdienen uw aandacht. De meeste storingen kunnen worden voorkomen door een goed beheer van uw hard- en software.

Helaas komt het nog te vaak voor dat de urgentie van goed netwerkbeheer pas wordt gezien als het helaas al te laat is.  Voor back-ups is vaak geen tijd of degene die hiervoor verantwoordelijk zijn, zijn te druk met andere werkzaamheden.

2-Tone All-round Computer Services zorgt dat het uitvallen van een enkele PC niet rampzalige gevolgen heeft voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering. Bescherming tegen ongewenste bezoekers of virusactiviteit, het installeren en controleren van een geschikte back-up routine en het up-to-date houden van uw besturingssoftware zijn in deze van cruciaal belang.

Kortom: een goed netwerkbeheer, uitgevoerd door mensen die weten wat dat inhoudt: 2-Tone All-round Computer Services biedt u de mogelijkheid om op professionele wijze periodieke onderhoudstaken te laten verrichten.